Op. Dr. Hüseyin Arap Çelik

Op. Dr. Hüseyin Arap Çelik
 
 
1991-1998 Hacettepe Tıp Fakültesi
Dışkapı SSK Eğitim ve Araştırma Hastanesi
1998-2001 SSK Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi KBB Kliniği
2002- 2003 Eskişehir Hava Hastanesi KBB Kliniği
2003-2006 Özel Eskişehir Anadolu Hastanesi
2006-2007 Ünye Devlet Hastanesi
2007-2010 Samsun Özel Anadolu Hastanesi
2010-2012 Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2012- 2016 Malatya Özel Gözde Hastanesi
2016-2019 İstanbul Özel Yeni Hayat Tıp Merkezi
Kulak Burun Boğaz - Baş Boyun Cerrahisi Derneği
İngilizce- Çok iyi derecede
Almanca- İyi derecede
Arapça- Başlangıç derecesinde
Primer Laringeal Amiloidozis: Olgu Sunumu- Kulak Burun Boğaz- Baş Boyun Cerrahisi- 2001
HIV Bağlı Olmayan Tonsiller Kaposi Sarkomu: Olgu Sunumu- Genel Tıp Dergisi- 2001
Frontal Osteomlarda Osteoplastik Flep Yöntemi Yaklaşımı Sonuçlarımız: Klinik Çalışma- Kulak Burun Boğaz- Baş Boyun Cerrahisi- 2002
Karotis Psödoanevrizmasına Bağlı Masif Epistaksiste Balon Oklüzyonu: Olgu Sunumu- Kulak Burun Boğaz- Baş Boyun Cerrahisi- 2002
Yassı Hücreli Larinks Kanserinde Klinik ve Histopatolojik Parametreler ile Sağkalım ve Metastaz İlişkisi: Klinik Çalışma- Kulak Burun Boğaz- Baş Boyun Cerrahisi- 2002
Trakeopatia Osteoplastika: Olgu Sunumu- Genel Patoloji Dergisi- 2004

Doktorlarımız