Uzm.Dr. Hadi UYSAL

 
 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı
Elazığ Özel Görüntüleme Merkezi
Amasya Devlet Hastanesi
Medihaus Cerrahi Tıp Merkezi (2013- Halen)
Türk Tabipleri Birliği Türk Radyoloji Derneği
İngilizce
1975 / Ankara
Radyoloji Anabilim Dalı - Tıbbi teşhis amaçlı çekilen Mr ( Manyetik Rezonans) , BT( Bilgisayarlı Tomografi) , Ultrasonografi, Doppler Ultrasonografi, Mammografi, Rontgen gibi tibbi görüntüleme incelemelerini değerlendirir ve yorumlar

Doktorlarımız