Uzm.Dr. Mulla BOZKURT

 
 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Erzincan Refahiye Devlet Hastanesi
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çorlu Askeri Hastanesi
Medihaus Cerrahi Tıp Merkezi
Türk Tabipler Birliği
Türk Nöroloji Derneği
İngilizce
1974 / Kahramanmaraş
Strok ve Metabolik Sendrom arasındaki ilişki
İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda kardiyak autputun etkisi
Pasterior Serebral İntarktlarda risk faktörleri ile anatomik lokalizasyon ilişkisi
Migrenin Eprdemiyolojisi ve IQ ile ilişkisi
Hemarojik strokda etyapatogenez, lokalizasyon ve anti- ödem tedavinin praqnoza etkisi
Akut iskemik strok' da C- reaktif protein ve fibrinojen düzeyleri

Doktorlarımız

 
 
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Erzincan Refahiye Devlet Hastanesi
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Çorlu Askeri Hastanesi
Medihaus Cerrahi Tıp Merkezi
Türk Tabipler Birliği
Türk Nöroloji Derneği
İngilizce
1974 / Kahramanmaraş
Strok ve Metabolik Sendrom arasındaki ilişki
İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda kardiyak autputun etkisi
Pasterior Serebral İntarktlarda risk faktörleri ile anatomik lokalizasyon ilişkisi
Migrenin Eprdemiyolojisi ve IQ ile ilişkisi
Hemarojik strokda etyapatogenez, lokalizasyon ve anti- ödem tedavinin praqnoza etkisi
Akut iskemik strok' da C- reaktif protein ve fibrinojen düzeyleri

Doktorlarımız