Uzm.Dr. Ragıp Hamdi YAZGAN

 
 
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dr Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi
Uşak Devlet Hastanesi
Özel Muayenehane
Medicana Hastanesi
Medihaus Cerrahi Tıp Merkezi
Türk Tabipler Birliği
İstanbul Tabip Odası
Fransızca
Almanca
Uşak - 1964
Sağlıklı Bebek Takibi
Çocukluk çağı idrar yolu enfeksiyonlarının değerlendirilmesinde ultrasonografinin yeri
İnsüline bağımlı diyabet mellituslu olgu da Osteopeni .
Febril Konvülsiyonları
İkiz Premature bebeklerde osteogenezis imperfekta
Septik Artritli Prematüre Olgularda Seftazidim Dağıtımı
Derin boyun Enfeksiyonları
Primer monosemptomatik nokturnal enürezis desmopressin etkinliği ve yanıtı öngören faktörler

Doktorlarımız