Uzm. Dr. Zeynep Serpil BOZDAĞ

 
 
1998- 2004 Ege Tıp Fakültesi
2005- 2010 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Asistan Doktor
2011- 2012 İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Uzman Doktor
2017-2019 Özel ilgi Hastanesi
2019-2020 Hastane34
Türkiye Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği (TRASD)
Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği
10.03.1981
Yumuşak doku ve eklem içi enjeksiyonları, tetik nokta enjeksiyonları ve kuru iğneleme, PRP, proloterapi, ynsa akupunktur ,hirudotetapi, yaş kupa uygulaması(hacamat), osteoartrit, tendinit, fibromiyalji, miyofasiyal ağrı, akut ve kronik ağrı sendromları, disk hernileri, nörolojik ve ortopedik rehabilitasyon, spastisite, osteoporoz, inflamatuar romatizmal hastalıklar
A. ULUSAL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
1-Karayağız S, Bal S, Bayram K, Koçyiğit H, Gürgan A. Lateral Epikondilit Tanılı Hastalarda Egzersiz Tedavisinin Etkinliği.Türkiye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Dergisi 2011;57:1-334
2-Turan Y, Bal S,Karayağız S ,Gürkan A. Ankilozan spondilit hastalarında serum İL-8 düzeyi ve hastalık aktivitesi ile ilişkisi .Adnan Menderes Tıp Fakültesi Dergisi, 2008;9(2):21-24
B. ULUSLARARASI TOPLANTILARDA SUNULMUŞ BİLDİRİLER

Doktorlarımız