Uzm.Klnk.Psk. Gökçe Mamati

 
 
İstanbul Bilgi Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Psikoloji
İstanbul Arel Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Kilinik Psikoloji
2008 Tarlabaşı Toplum Gönüllüleri Vakfı: Anaokulu öğretmenliği ve gelişim sorumlusu (Gönüllü)
2011 Tarlabaşı Toplum Gönüllüleri Vakfı: Anaokulu öğretmenliği ve gelişim sorumlusu (Gönüllü)
2011- 2012 Afacanlar Dünyası Gündüz Bakım Evi: Staj.
2012 Afacanlar Dünyası Gündüz Bakım Evi: Çocuk İhmal ve İstismarı konularında konferansı
2013-2014 Mimar Sinan Özel Okulları: 1-2-3 Sınıfların Psikoloğu
2014- 2016 Doğa Koleji – Okul Psikoloğu
2017 – İNSEV- Limon Ağacı Çocuk Danışmanlık Merkezi Projesi (İSTKA onaylı)
İngilizce
28.03.1989
Aile Danışmanlığı Sertifikası (100 saat)
Aile Danışmanlığı Sertifikası (400 saat)
İmago Çift Terapisi
Okul Öncesi Çocukların Akademik ve Psiko Pedagojik Değerlendirmesi
Çocuk Değerlendirme Paket Programı (Peabody, Metropolitan Okul Olgunluğu, AGTE)
Terapi Uygulamalarında Sık Karşılaşılan Mesleki ve Etik Sorunların
Çözüm Yollarının Tartışılması
Louisa Duss & Peabody & Çocuklarda Tematik Algı (CAT) Testleri
Mimar Sinan Özel Okulları 7. Kariyer Günleri’ne katılımcı
16. Geleneksel Rehberlik Sempozyumu
Psikanalist Klinik Psikolog Bruno Clavier “Psikanalitik Yaklaşım Çalışmaları” semineri
Eğitim Reformu Girişimi
Gotman Çift Terapisi Eğitimi I.Düzey
Gotman Çift Terapisi Eğitimi II.Düzey

Doktorlarımız