Genel Cerrahi

Merkezimizde Genel Cerrahi Bölümü, yoğun bir şekilde hizmet veren bölümlerin arasında yer almaktadır.

Genel Cerrahi Bölümümüz deneyimli ve uzman cerrahlardan oluşan kadrosu ile meme, endokrin, karaciğer - safra yolları, kolon rektum cerrahisi ve laparoskopik cerrahi gibi konularda hizmet vermektedir.

Genel Cerrahi Bölümümüzde endoskopi ile tanı tedaviye yönelik her türlü girişim uygulanabilmektedir. Hastanın tedavi sürecini kısaltan uygulamalar başarı ile gerçekleştirilmektedir.

Hastanemizde, genel cerrahi alanında yapılan tüm cerrahi işlemler tecrübeli cerrahlar, anestezi hekimleri, deneyimli ve eğitimli bir kadro eşliğinde, gelişmiş teknik donanımla yapılmaktadır.

Laparoskopik cihazlar hem operasyon sürecinin kısalmasına olanak sağlamakta hem de sunduğu birtakım avantajlar ile hastanın kısa bir sürede normal yaşantısına dönebilmesine imkan tanımaktadır.
Genel Cerrahi Kliniğimizin başlıca uygulama alanları:

• Endokrin Cerrahisi ( Guatr Ameliyatları )
• Sindirim Sistemi Cerrahisi ( Mide, Bağırsaklar, Safra Kesesi ve Apandisit vb.)
• Anüs Hastalıkları ( Hemoroit, Fistül vb.)
• Yanıklar ( Yanık Tedavisi ve Pansumanları)
• Damar Hastalıkları ( Toplar Damar Hastalıkları, Varis )
• Meme Hastalıkları ve Ameliyatları
• Fıtık Ameliyatları ( Kasık Fıtığı, Karın Fıtığı vb. )
• Cilt ve Cilt Altı Hastalıkları ( Çıban, Kıl Dönmesi, Polip, Nasır, Kist)
• Travma Cerrahisi ( Trafik Kazası)
• Laparoskopik Cerrahi
Poliklinik hizmetleri ve başlıca yapılan ameliyatlar:
1- Endokrin organların hastalıklarının tanı ve cerrahi tedavisi : troid, paratroid hastalıkları
2- Meme hastalıkları tanı ve cerrahi tedavisi
3- Küçük Cerrahi Müdahaleler
• Doku biyopsileri : Açık biyopsi, iğne biyopsi
• İnce iğne aspirasyon Biyopsisi - sitolojisi : ( Meme kistleri ve troid nodüllerinde) , lenf bezi biyopsileri
• Apse drenajı ( boşaltılması)
• Yanık pansuman ve debridmanları
• Tırnak çekimi ve tırnak yatağı revüzyonu
• Torasentez ve parasentez gibi tanısal amaçlı girişimler
• Rektosigmoidoskopi
• Kolonskopi
• Gastroskopi
Meme apseleri, Meme fibrokistik hastalığı, Meme selim tümörleri, Meme kanseri tanı ve cerrahi tedavileri
Sindirim sistemi hastalıkları tanı ve cerrahi tedavileri
Karaciğer hastalıkları ( Karaciğer apseleri, karaciğer hidatik kist hastalıkları ) Safra kesesi ve safra yolları hastalıkları ( Safra kesesi taşları, safra kesesi iltihabı hastalıkları).
Kalın ve incebarsak hastalıkları tanı ve cerrahi tedavileri
Appendisit, divertikülit, polip ve ülser cerrahi tedavileri.
Anal bölge hastalıkları tanı tedavileri
Hemoroid ( Basur), fissur ( çatlak), fistül ve anal bölge apseleri tıbbı ve cerrahi tedavileri : ilaç tedavisi, hemoridlerde band ligasyon tedavisi ve cerrahi tedavi.
Pilonidal Sinus (Kıl Dönmesi)
Bu hastalık için çok çeşitli tedavi yöntemleri uygulanmış ve geliştirilmiş olup halen tedavi arayışları devam etmektedir. Buna rağmen hastalık nüksü halen başlıca sorundur. Cerrahi yöntemler temel olarak açık cerrahi, yarı açık cerrahi ve kapalı cerrahi ( primer kapama, flep ile kapama) şeklinde özetlenebilir. Hastalığın durumu cerrahin tercihine göre uygun yöntem seçilmektedir.
Fıtık Tanı ve Cerrahi tedavileri
Kasık fıtığı, göbek fıtığı, uyluk fıtığı, mide fıtığı, ameliyat sonrası oluşan fıtıkların cerrahi tedavileri. Hastanemizde fıtık tedavisinde genel olarak mesh ( sentetik yama) ile fıtık onarımı uygulanmakta ve önerilmektedir.
Mide hastalıkları tanı ve tedavileri
Mide delinmesi ve kanama sonrasında cerrahi tedavisi
Laparoskopik Cerrahi
Karın duvarında açılan küçük kesiler ve bu kesileri kullanarak karın içine yerleştirilen aparatlar ile karın içi organların endoskopik olarak video eşliğinde yapılan ameliyatları ifade eder. Günümüzde en sık olarak safra kesesi ameliyatları laparoskopik olarak yapılmaktadır. Hastanemizde safra kesesi, appendisit, fıtık ve mide perforasyonları operasyonları uygulanabilmektedir.
Varis tedavisi
Cerrahi kliniğimizde varis tanı ve tedavi uygulamaları ( medikal tedavi , skleroterapi, pake eksizyonları ve varis ameliyatları) başarıyla yapılabilmektedir.
Müdahaleler ve acil hizmetler
1- Her türlü vücut yaralanmaları : Cilt kesileri, damar kesileri cerrahi tedavisi, yanık tedavileri
2- Trafik kazalarında acil müdahale ve acil cerrahi operasyonlar

" Beyin ve Sinir Cerrahisi; beyin,sinir ve Omurilik operasyonu gerektiren hastalıklarıyla ilgilenen bir tıp dalıdır."

Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliğimizde Başlıca Tedavi edilen Hastalıklar;

• Beynin ya da omurilik dokusunun içinden kaynaklanan veya ona dışarıdan basarak sorun oluşturan tümörler
• Beyin dokusunu ya da omuriliği besleyen damarların anevrizma (balonlaşma)
• Arteriovenöz malformasyon, kavernom gibi rahatsızlıkları
• Karotid stenozu denilen boyun damarlarındaki daralmalar

Doğumla birlikte olan meningomyelosel gibi sinir sisteminin oluşumu sırasında gelişen rahatsızlıklar, hidrosefali adı verilen ve kabaca beyin boşluklarındaki sıvı miktarının artışı, ayrıca doğuştan kafatasındaki şekil bozukluklarının tedavisi

• Bel fıtığı ( Lomber disk hastalığı) başta olmak üzere her türlü omurga hastalıkları
• Kafa ve omurilik yaralanmaları
• Periferik sinir denilen kol ve bacak sinirlerinin her türlü sıkışması, travma ve kesikleri, tümörlerinin cerrahi tedavisi
• Beyin damarlarının tıkanıklıkları
• Beyin kanamaları
• Ağır epilepsi ( Sara) hastalığı ve Parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıkların ve OKB ( obsesif kompulsif bozukluk) gibi bir takım psikiyatrik hastalıkların cerrahi tedavisi
• Trigeminal nevralji, ağır kanser ağrıları, tik hastalığı ( hemifasiyal spazm) gibi hastalıkların cerrahi tedavisi.
( Fonksiyonel Nöroşirurji)
• Özellikle son yıllarda " stereotaktik radyocerrahi" isimli yöntemler kullanarak tümör ve beyin damar hastalıkları gibi lezyonların nokta atışı ile kansız, anestezisiz tedavisi