Oyun Terapisi Nedir ? Uygulandığı Sorun Alanları Nelerdir?

Oyun Terapisi Nedir ? Uygulandığı Sorun Alanları Nelerdir?


Oyun terapisi, çocuğun problemlerini anlamak, onun duygularını ve tutumlarını keşfetmek ve çocuğu bunlarla yüzleştirerek çözüm getirmesini sağlamak için geliştirilmiş bir tekniktir. Oyun terapisi çocukların kendilerini ifade edebilecekleri, risk alabilecekleri, sosyal kuralları ve sınırları öğrenebilecekleri ve yaşadıkları sorunlar ile başaçıkabilme yollarını keşfedebilecekleri güvenli bir ortam yaratır. Özel olarak tasarlanmış bir oyun odasında terapist ve çocuk birlikte oyun oynar.Burada terapistin ilk görevi, çocuğun kendisini oyununa davet etmesini beklemektir. Çocuk, ihtiyaç duyduğu güven ilişkisini kurmaya başladığında terapisti oyuna davet eder. Çocuk, oyun terapistiyle güven ilişkisini geliştirdikten sonra yavaş yavaş kendini açmaya baslar. Oyun terapisinde çocuk, herbiri birbirinden farklı anlamlar taşıyan oyuncakları kullanarak kendi oyununu kurar ve günlük hayatında ifade etmekte zorlandığı öfke, üzüntü, kıskançlık gibi olumsuz duyguları özgürce yaşar. Oyun terapisti, çocuğu tüm hata, eksiklik ve zayıflıklarıyla koşulsuz olarak kabul eder. Çocuk, rahatlar ve daha cesur bir şekilde kendini oyunun akışına bırakır.

Oyun Terapisi hangi yaş grubuna uygulanır?

Oyun Terapisi 2.5 yaşından 12 yaşına kadar uygulanabilir. Duygusal olgunluğu gecikmiş çocuklarda 16 yaşında da kullanılabilir. Oyun terapisinin ne sıklıkta ve kaç seans süreceği, çocuğun problemine, terapiye uyumuna ve kullanılan oyun terapisi yaklaşımına göre değişir.

Oyun Terapisinin Uygulandığı Sorun Alanları Nelerdir? Kimlere Uygulanır?

• Boşanmış ailelerin çocuklarına,

• Evlat edinilmiş veya terkedilmiş çocuklara,

• Aile içi şiddet gören çocuklara,

• Okulda zorbalık gören veya zorbalık yapan çocuklara,

• Kaygı, korku ve fobileri olan çocuklara,

• Uyku bozukluğu ve kâbusları olan çocuklara,

• Kardeş kıskançlığı yaşayan çocuklara,

• Ailede kayıp ve yas olan çocuklara,

• Duygusal, fiziksel ve cinsel tacize uğramış çocuklara,

• Konuşma bozukluğu olan çocuklara (kekemelik, tekrarlayıcı dil, bebek konuşması)

• Hiperaktivite ve Dikkat eksikliği tanısı almış çocuklara,

• Arkadaş edinmede güçlük çeken çocuklara,

• Ders çalışma ve okuma problemi olan çocuklara,

• Çekingen, Özgüveni düşük çocuklara,

• İçe çekilmiş ve sürekli mutsuz olan çocuklara,

• Uygunsuz davranışlar sergileyen çocuklara da, oyun terapisi uygulanmaktadır.

Çocuklarla yapılan klinik görüşme ve değerlendirme sonucunda Amerika da yapılan araştırma sonuçları şu şekildedir:

Boşanmış ailelerin çocuklarında duygusal uyumunda gelişme(Mendell.1983), Selective mutizm( Seçici dilsizlikte) düzelme(Barlow, Strother, Landreth,1986), ihmal edilen ve su istimal edilen çocukların duygusal uyumunda gelişme(Mann ve McDemott, 1983) Konuşma problemlerinde düzelme( Axline ve Rogers 1945, Dupent et al 1953, Reynert 1946, Winn 1959)Ayrılık endişesinde azalma( Milos ve Reis, 1982), Kekemelikte düzelme( Wakaba,1983)Yetersiz çocukların akademik öğrenme performansında yükselme( Axline 1949, Guerney 1983, Holmer 1937, Jones 1952, Machler 1965, Moustakes 1951, Sokoloff 1959) Agresif davranıslarda düşüş, davranışları ortaya koyma (Willock 1983) Daha iyi bir sosyal ve duygusal uyum (Andriola 1944, Axline 1948,1964 Baruch 1952 Conn 1952 King ve Ekstein 1967, Ude Pestel 1977) Ayrıca bu çalısma sonrasında Çocukların olumlu bir benlik algısı geliştirmesi, Kendini duygu ve düşüncelerini ifade etme becerisinde artıs, Duygusal zorlanma ile bas edebilecek beceri kazandırma, Madde bağımlılığını önleme, Davranış bozukluklarında azalma ve ortadan kalkma, Stresle bas etme becerisi kazanma, çocukların yasadıkları duygusal sorunlarla baş edebilmelerini sağlamak, çocuğun kendini ifade edebilmesine olanak sağlanması, çocuğun kendi hakkında olumlu duygular geliştirmesinin sağlanması, çocuğun dış dünyada rahat ve uyumlu bir şekilde işlev görmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

KAYNAKÇA

1-Landreth, G. (2011) Oyun terapis İlişki Sanatı.Tibyan Yayıncılık: İzmit

2- Özdoğan, B. (2000) Çocuk ve Oyun.Anı Yayıncılık: Ankara.

3- Ryan, V. Wilson, K. (2016) Yönlendirmesiz Oyun Terapisinde Vaka Çalışmaları.Nobel Yayınları: Ankara.

4-VanFleet, R. (2018) Çocuk Merkezli Oyun Terapisi.Apamer Psikoloji Yayınları:İstanbul