Radyoloji

Tıbbi Görüntüleme Bölümü’nde uzman doktor ve teknikerlerin kontrolünde, ileri teknolojiye sahip cihazlarımızla; tüm direkt radyolojik tetkikler, mamografi ve ultrasonografi işlemleri yapılmaktadır. Dünya tıbbındaki en son gelişmeleri yakından takip eden Medihaus Cerrahi Tıp Merkezi, radyoloji merkezini ileri teknoloji sistemi ile yenileyerek hizmete sundu.

• Magnetik Rezonans Görüntüleme (1.5 Tesla)
• Bilgisayarlı Tomografi (Spiral)
• Direkt Radyografi Sistemleri + CR Teknolojisi
• Ultrasonografi + Renkli Doppler Ultrasonografi
• Dijital Mamografi

Departmanımız Haftanın 7 günü, 24 saat hastalarımıza hizmet vermektedir.
Tüm direkt grafiler, CR sistemler ile dijital olarak elde edilmektedir. Ayrıca hastanedeki yatan hastalarımıza gerekli görülen durumlarda portable radyografi hizmeti verilmektedir.

PACS (Tıbbi Görüntü Arşivleme ve İletişim) Sistemi

PACS sistemi radyolojide görüntü ve bilgi yönetim sistemedir. Bu sistem ile hekimler hastanın filmi çekilir çekilmez görüntülerine, hastane içinden ya da kendi ofislerinden ulaşabilmektedirler. Bu sistem etkin bilgi ve görüntü aktarımı sağlamanı yanı sıra hasta filmlerinin dijital ortamda arşivlenmesini ve yıllar sonra bile istendiğinde ulaşılabilmesini sağlamaktadır. Bu yeni sistem hastaların kalın dosya ve film klasörleri ile hekimlere başvuru gerekliliğini ortadan kaldırmakta, tüm bilgi ve görüntü dolaşımı dijital ortamda bilgisayar ağı ile gerçekleştirilmektedir.

Direkt Radyolojik İncelemeler

Birimimizde tüm direkt radyoloji incelemeleri CR sistemler ile dijital olarak elde edilmektedir. Bu incelemeler uzman radyologların denetiminde ön lisans programlarında eğitim görmüş, deneyimli radyoteknologlar tarafından yapılmaktadır. İncelemeler acil tıbbi durumlarda anında raporlanmakta ya da klinisyen hekim derhal bilgilendirilmektedir.

Ayrıca bu grupta yer alan incelemeler yatan hastalarımıza gerekli görülen olgularda, yatağında uygulanmaktadır. Hastanemizde günde 24 saat röntgen film çekimi gerçekleşmektedir.

Mamografi İncelemeleri

Meme görüntülemesinde yeni bir teknoloji olan Dijital Mamografi artık meme hastalıklarının teşhisinde ve meme kanseri taramasında temel tanı yöntemlerinden biridir. Klasik mamografiden farklı olarak, elektronik algılayıcılar kullanarak dijital ortamda görüntüler elde edilir. Daha sonra bu görüntüler yüksek çözünürlüklü özel monitörlerde incelenir. Büyütme, ölçüm ve kullanılan X-ışının dozuna bağlı olmadan kontrast ayarı gibi postprocessing işlemleri yapılabilir.
Radyasyon dozu klasik mamografiden daha düşüktür.
Görüntüler dijital ortamda arşivlenmekte ve dijital olarak aktarabilmektedir.

Ultrasonografi Ve Doppler Ultrasonografi İncelemeleri

Gelişmiş ultrasonografi cihazlarının sahip olduğu yüksek çözünürlük, görüntü kalitesinin mükemmeliyeti tanısal kolaylık sağlamaktadır. Son model ultrasonografi cihazlarımızla yenilenen bölümümüzde tüm ultrasonografik incelemeler yapılmaktadır. Karaciğer, safra kesesi, böbrekler gibi karın içi organların ultrasonografik tetkiklerin yanı sıra yüzeysel foku incelemeleri de yapılmaktadır (Örneğin; tiroid, meme vb.).

MR

MRG sistemimiz en son teknolojik gelişmeleri içeren 1.5 Tesla MRG cihazı ile yenilenmiştir.

Bu cihazla:
Beyin, göz, iç kulak ve kulak yapıları, hipofiz, çene eklemi, beyin atardamar ve toplardamar sistemleri gibi kafa bölgesine yönelik incelemeler,
Boyun yapısı, gırtlak, yutak, tükürük bezleri, dil ve çevre yapıları,
Karın içi organlar, alt karın bölgesi,
Boyun, sırt ve bel bölgesi omurga patolojileri,
Omuz, kol, dirsek, el bileği, el, kalça, uyluk, diz, bacak, ayak bileği ve ayak gibi uzuvların ve eklemlerin değerlendirilmesi gibi standart incelemelerin tümü yapılabilmektedir.