Op.Dr. Abdurrahman HÜSEYİNOĞLU

 
 
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
Avrupa Göz Hastanesi
Medihaus Cerrahi Tıp Merkezi
- Türkiye Tabipler Odası
- Türkiye Oftalmoloji Derneği
- Arapça
- Fransızca
Halep / 1960
Gözde Ön Segment Tedavisi ve Cerrahisi
Tıbbi Retina Tedavisi
Refraktif cerrahi
- Santral Retinal vena tıkanıklığında etiyoloji faktörler ve kanda biyokimyasal değişikler
- Aknarosaca tedavisi
- Glokom tedavisinde Apraklonidin üstünlüğü

Doktorlarımız