Üreme Güçlüğü (İnfertilite), Kadın ve Erkekte Eşit Sıklıkta Görülüyor

Medihaus Cerrahi Tıp Merkezi Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlarından Op. Dr. Haşim Cemaloğlu, infertilitenin (üreme güçlüğü) erkek ve kadında eşit sıklıkta görülen, üreme sistemine ait bir sorun olduğunu vurguluyor.

İnfertilite, bir çiftin herhangi bir korunma yöntemi uygulamamasına rağmen 1 yıl boyunca gebelik elde edememesidir. Halk arasında kısırlık olarak adlandırılmasına rağmen bu ifade aslında tam olarak üreme güçlüğünün karşılığı değildir. Bu nedenle kısırlık yerine "üreme güçlüğü" veya infertilite terimini kullanmak daha uygun olacaktır. İnfertilite, toplumdaki çiftlerin yaklaşık yüzde 10-15 kadarını etkilemektedir.

Yani toplumdaki her 7 çiftten biri, gebe kalmak için tıbbi yardım almak zorunda kalmaktadır. İnfertilitenin nedenleri her zaman kadınla ilgili değildir. Olguların yüzde 20’sinde sebep sadece erkeğe bağlı olup, yüzde 30 – 40 kadarında da erkeğe bağlı faktörlerin etkisi vardır. Yani infertilite erkek ve kadında eşit sıklıkta görülen, üreme sistemine ait bir sorundur.

Kadın ile İlgili Nedenler

Doğrudan ve dolaylı nedenler söz konusudur.
Doğrudan nedenler:
1-Yumurtlama düzensizlikleri veya yumurtlamanın olmayışı (beyindeki hipotalamus, hipofiz bezleri, böbrek üstü bezi, tiroid bezi ve yumurtalıkların bozuklukları sonucu olabilir).
2-Genital organlarda anormallikler:
- Rahim ağzının kısmen veya tamamen kapalı olması (infeksiyon)
- Rahmin doğuştan şekil bozuklukları: Çift rahim, rahim içi perde olması
- Rahim ağzının salgısının kalitesinin bozulması (infeksiyon, hormonal veya tedavi sonucu - konizasyon)
- Tüplerin tıkanmış olması(infeksiyon, dış gebelik)
3-Özel bazı hastalıklar(Polikistik over sendromu, endometriozis)
- Polikistik over sendromu (yumurtalıkların çok sayıda, minik yumurta kesecikleri oluşturduğu klinik tablo)
- Endometriozis (mekanik üreme güçlüğüne sebep olmasının yanısıra salgıladığı bazı maddeler sonucunda yumurta, sperm ve embryolara zarar verebilen bir hastalıktır).
4-Genetik anormali, bu durumda genetik testler istenmeli (karyotip).
5-Hormonal nedenler (örneğin süt hormonunun yüksek olması veya tiroid bezi bozuklukları).
6-Bağışıklıkla ilgili üreme güçlüğü (Yumurta veya sperm hücresine karşı bağışıklık oluşması).

İndirekt nedenler:
- Yaş, kilo artışı, sigara, alkol gibi faktörler, infertiliteye sebep olabilir.

Haberin Orijinal Hali için;
http://www.hizmetix.com.tr/NewsDetail.Asp?NewsID=295&Title=%DCreme-g%FC%E7l%FC%F0%FC-%28infertilite%29,-kad%FDn-ve-erkekte-e%FEit-s%FDkl%FDkta-g%F6r%FCl%FCyor-MallReport